Reklamacje

Szanowni Państwo, reklamację usługi można złożyć:

1. Pocztą tradycyjną na adres:
MPL Services Sp. z o.o. ul. Kpt. M. Medweckiego 1 32-083 Balice
2. Osobiście w Biurze Obsługi Klienta  zlokalizowanym na Parkingu P1 (poziom 0,5 | Sektor D),

3. Drogą elektroniczną na adres:
4. Poprzez wygodny Formularz Reklamacyjny:

Formularz Reklamacji