Oferta dla firm

Podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą wykorzystując teren Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o. o.  mogą korzystać z infrastruktury Wewnętrznego Układu Komunikacyjnego wyłącznie zgodnie z obowiązującymi dokumentami:

 

 

  1. Regulamin korzystania z Wewnętrznego Układu Komunikacyjnego na terenie będącym w zarządzie spółki Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice sp. z o.o.
  2. Zasady korzystania z Wewnętrznego Układu Komunikacyjnego Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o. o. 
  3. Regulamin porządkowy Kraków Airport.

 

Miejsce realizacji usługiWarunki umowyKontakt
Parking wielopoziomowy P1

Część południowa lotniska, ok. 40 m od Terminalu Pasażerskiego
- lokalizacja postoju: ogólnodostępne miejsca postojowe z wyłączeniem:
     a. miejsc specjalnych oraz oznaczonych miejsc Rent a Car na poziomach 4,5, 5,0 i 5,5,
     b. wydzielona Strefa Premium (poziom 2,5 parkingu)
- dotyczy: jednego numeru rejestracyjnego
- limit ilości wjazdów w miesiącu: do 30
- limit czasu postoju: brak
- maksymalna wysokość pojazdu: do 2 m

Zapytaj o dostępność i ofertę
Parking wielopoziomowy P1

Część południowa lotniska ok. 40 m od Terminalu Pasażerskiego

Doskonała komunikacja z Terminalem Pasażerskim zadaszonym łącznikiem (kładką)

- lokalizacja postoju: wydzielona Strefa Premium (poziom 2,5 parkingu)
- dotyczy: do 5 numerów rejestracyjnych
- limit ilości pojazdów w strefie parkingowej: jeden
- limit ilości wjazdów w miesiącu: brak
- limit czasu postoju: brak
- maksymalna wysokość pojazdu: do 2 m

Zapytaj o dostępność i ofertę
Parking terenowy P2

Część zachodnia lotniska ok. 40 m od Terminalu Pasażerskiego

- lokalizacja postoju: ogólnodostępne miejsca parkingowe
- dotyczy: jednego numeru rejestracyjnego
- limit ilości wjazdów w miesiącu: do 30
- limit czasu postoju: brak
- dostęp: wjazd i wyjazd z parkingu wydzielonymi bramkami od strony Kryspinowa

Zapytaj o dostępność i ofertę
Parking terenowy P2

część południowa lotniska ok. 40 m od Terminalu Pasażerskiego
- lokalizacja postoju: ogólnodostępne miejsca parkingowe
- dotyczy: jednego numeru rejestracyjnego
- limit ilości wjazdów w miesiącu: brak
- limit czasu postoju: brak
- dostęp: wjazd i wyjazd z parkingu wydzielonymi bramkami od strony Kryspinowa

Zapytaj o dostępność i ofertę
Zatoka Kiss&Fly

Zatoka krótkiego postoju zlokalizowana ok. 25 m od Terminalu Pasażerskiego
Miejsce szybkiej alokacji pasażerów, postój odbywa się wyłącznie na warunkach ujętych w Zasadach korzystania z Wewnętrznego Układu Komunikacyjnego Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o.

Opłaty za korzystanie z WUK
Zatoka BUS

Przystanek autobusowy
„Krakow Airport 02”

dedykowany przewoźnikom regularnym zlokalizowany ok. 10 m od Terminalu Pasażerskiego
- lokalizacja postoju: przystanek „Krakow Airport 02”
- dotyczy:autokarów wskazanych w Umowie
- limit ilości wjazdów: zgodnie z Zezwoleniem na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
- limit czasu postoju: zgodnie z Zezwoleniem na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
Zapytaj o dostępność i ofertę
Zatoka KAT

odległość ok. 10 m od Terminalu pasażerskiego
- lokalizacja postoju: pierwszy pas przed Terminalem”
- dotyczy: samochodów przedsiębiorców świadczących usługi na podstawie umowy w standardzie Kraków Airport Taxi


Link do naboru
Parking KRK

Ekonomiczny parking zlokalizowany poza terenem Wewnętrznego Układu Komunikacyjnego ok. 100 m od Terminala Pasażerskiego
- lokalizacja postoju: ogólnodostępne miejsca postojowe z wyłączeniem oznaczonych miejsc w trwałym najmie
- dotyczy: jednego numeru rejestracyjnego
- limit ilości wjazdów w miesiącu: do 30
- limit czasu postoju: brak
Zapytaj o dostępność i ofertę
Parking KRK

Ekonomiczny parking zlokalizowany poza terenem Wewnętrznego Układu Komunikacyjnego ok. 100 m od Terminala Pasażerskiego
- lokalizacja postoju: ogólnodostępne miejsca postojowe
- dotyczy: jednego numeru rejestracyjnego
- limit ilości wjazdów w miesiącu: brak limitu
- limit czasu postoju: brak
Zapytaj o dostępność i ofertę

Zawarcie umowy handlowej z MPL Services Sp. z o. o. na udostępnienie w/w miejsc postojowych nie upoważnia do prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej na terenie Terminala Pasażerskiego Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice, w tym również działalności akwizycyjnej, reklamowej, marketingowej itp. a jedynie odnosi się do parkowania/przebywania określonego pojazdu w określonym miejscu i zasadach opisanych w umowie.

Wewnętrzny układ komunikacyjny

Wewnętrzny układ komunikacyjny (WUK) jest przeznaczony do przemieszczania się pieszych i poruszania się pojazdów mechanicznych na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice. WUK zapewnia łączność z siecią publicznych dróg dojazdowych do Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice.

W celu zachowania bezpieczeństwa oraz płynności ruchu zobowiązuje się użytkowników pojazdów mechanicznych do wjazdu na teren WUK wyłącznie w celu wysadzenia lub odbioru pasażerów w miejscach do tego przeznaczonych i niezwłocznego opuszczenia WUK lub w celu udania się do miejsc postoju długoterminowego lub miejsc dostaw towarów.

WUK jest objęty strefą ruchu, w której obowiązują wszystkie zasady ruchu drogowego.

UWAGA! Opłata za utratę, nieposiadanie bądź niepobranie biletu parkingowego z automatu płatniczego wynosi: W przypadku płatności na miejscu 100,00 PLN W przypadku płatności w późniejszym terminie 150,00 PLN

cennik przebywania w strefie poza parkingami w tym Kiss&Fly

Czas parkowania Cena
Do 8 minut zgodnie z Zasadami WUK pkt 3*
0 PLN
Za każde kolejne rozpoczęte 4 minuty powyżej dozwolonego w zasadach czasu, w przypadku nieodczytania tablic rejestracyjnych pojazdu z przyczyn leżących po stronie Klienta oraz po przekroczeniu bezpłatnego limitu ilości wjazdów na dobę
5 PLN

* Możliwość skorzystania z darmowego czasu 8 minut przysługuje maksymalnie jeden raz na dobę
** Ze względów bezpieczeństwa, w przypadku pozostawienia pojazdów mechanicznych na terenie zatok postoju krótkoterminowego powyżej 60 minut, możliwe jest odholowanie pojazdu na koszt jego właściciela lub/i nałożenie mandatu przez uprawnione służby.